Teretana

U Atomic aerobic centru uz aerobne programe koji se grupno održavaju možete i vježbati u maloj, dobro opremljenoj teretani. Uz pomoć Atomic voditeljica kreirajte Vaš, siguran i učinkovit program vježbanja na spravama.

Atomic aerobik centar
Tomašićeva 2, 10000 Zagreb
tel.: 01 45 53 491,
01 48 39 381
e-mail: info@atomicaerobik.hr
www.atomicaerobik.hr
Osigurava:
Osigurava: Grawe-Hrvatska