AERO CLASSIC

Pokreti koji čine HI/LO aerobic sat dijele se: ovisno o stupnju dodirivanja poda stopalom, na:
pokrete koji se izvode na podu – LOW IMPACT = LO (hodanje)
pokrete koji se izvode od poda HIGH IMPACT = HI (trčanje)
Dakle, AERO CLASSIC sat je klasični aerobNI sat u kojem su ravnomjerno raspoređene sve vježbe koje su više (trčanje) ili manje (hodanje) intenzivne, te kojima postižemo ravnotežu, sklad i opće poboljšanje kondicije.

 

Atomic aerobik centar
Tomašićeva 2, 10000 Zagreb
tel.: 01 45 53 491,
01 48 39 381
e-mail: info@atomicaerobik.hr
www.atomicaerobik.hr
Osigurava:
Osigurava: Grawe-Hrvatska