AERO CLASSIC

Klasični aerobni sat u kojem su ravnomjerno uvrštene sve vježbe koje su više (trčanje) ili manje (hodanje) intenzivne, te s kojima postižemo ravnotežu, snagu, sklad i opće poboljšanje kondicije.

Atomic aerobik centar
Tomašićeva 2, 10000 Zagreb
tel.: 01 45 53 491,
01 48 39 381
e-mail: info@atomicaerobik.hr
www.atomicaerobik.hr
Osigurava:
Osigurava: Grawe-Hrvatska