Dani otvorenih vrata!

Dođite nas upoznati! Vježbamo s vama na danima otvorenih vrata od 1.-3. rujna.

Atomic aerobik centar
Tomašićeva 2, 10000 Zagreb
tel.: 01 45 53 491,
01 48 39 381
e-mail: info@atomicaerobik.hr
www.atomicaerobik.hr
Osigurava:
Osigurava: Grawe-Hrvatska