Atomic vježba na otvorenom i online

Atomic centar će prilagoditi programe vježbanja održavajući ih na otvorenom i on-line.
Pratite nas i uskoro saznajte više informacija!

Atomic aerobik centar
Tomašićeva 2, 10000 Zagreb
tel.: 01 45 53 491,
01 48 39 381
e-mail: info@atomicaerobik.hr
www.atomicaerobik.hr
Osigurava:
Osigurava: Grawe-Hrvatska