Atomic je ON LINE

Atomic nudi live programe vježbanja. Ako nas ne možete pratiti a izvršili ste uplatu članarine za ožujak, članarina će se prebaciti na dane našeg zajedničkog vježbanja u dvorani. Zahvaljujemo.

Atomic aerobik centar
Tomašićeva 2, 10000 Zagreb
tel.: 01 45 53 491,
01 48 39 381
e-mail: info@atomicaerobik.hr
www.atomicaerobik.hr
Osigurava:
Osigurava: Grawe-Hrvatska